Binnen- en buitenlandse golfreizen

Golfreizen in binnen- en buitenland
Golfreizen in binnen- en buitenland

Wij organiseren binnen- en buitenlandse golfreizen. Deze reizen worden georganiseerd om contacten op te doen en om de bestaande contacten met relaties te verstevigen. Wij organiseren deze reizen voor kleine en grote groepen en in overleg met de opdrachtgever.

Heeft u interesse? Stuurt u een mail naar info@vma-advies.nl

U krijgt per omgaande bericht.